www.minpo.hr

Switch language
: ENGLISH

      

 


KAKO REGISTRIRATI OBRT?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije
proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku
 (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,...)

 1. KORAK Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba
                (nadležno registarsko tijelo - prema sjedištu obrta)

              - upitati za detaljnije informacije

              - prikupiti potrebnu dokumentaciju:

              a) preslika osobne iskaznice

              b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika
                  osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u RH

              c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,
                  ako je to propisano Zakonom

              d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
                  potreban prostor

              e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu
                   ili ispitu o stručnoj osposobljenosti
                  -  ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne
                     osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja
                     položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na
                     tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu,  koja
                     udovoljava tom uvjetu


              - ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave
                 ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)

              - izvršiti uplate za registriranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
                (broj računa i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

 2. KORAK

              - preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave

              - izraditi pečat

              - otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

 3. KORAK – HZMO, HZZO

              - prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

              - prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

 4. KORAK – Porezna uprava

              - prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema
                sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika
Stranica Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OP)


Copyright © Ministarstvo poduzetništva i obrta -  www.minpo.hr
Dizajn i izrada: Mladen Bašić, Služba za Obrtni registar - Datum ažuriranja: četvrtak, 09. siječnja 2014